top of page

8D Problem Çözme Süreci ve  Metotları  - 2 Gün

Bu eğitim, katılımcıların 8D (8 disiplin) yaklaşımı ile problem çözme prensiplerini öğrenmesini amaçlamaktadır. ABD Savunma Bakanlığı tarafından geliştirilen ve Ford Motor tarafından dünyaya tanıtılan 8D problem çözme süreci, bir çok kuruluş tarafından bürekli iyileştirmenin etkin bir aracı olarak kullanılmaktadır. Diğer kalite araçları ile kombine edilerek kullanıldığında, problemleri  tanımlamak, kök nedenlerini analiz etmek ve çözümler üretmek için en etkili metotlardan birisi olarak ön plana çıkmaktadır.

 

EĞİTİMİN AMACI: 

 • 8D problem çözme sürecinin anlaşılmasını sağlamak

 • 8D problem çözme sürecinin her aşamasının temel amacını açıklamak 

 • 8D problem çözme sürecinin her aşamasında kullanılacak problem çözme metotlarının kullanımını açıklamak

 • 8D problem çözme ekibinin oluşturulmasını ve ekibin görevlerini tanımlamak 

 • Etkin bir 8D proble çözme süreci için kritik başarı faktörlerini tanımlamak 

 

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ: 

 

 1. 8D Problem Çözme Sürecine Giriş

  • Problem nedir?

  • Problem çözme nedir?

  • 8D Problem Çözme nedir?

  • 8D problem Çözme Tekniğinin Fyadları

  • 8D Problem Çözme tekniğinin genel yapısı  

  •  

 2. 8D Problem Çözme Ekibinin Görevleri 

  • 8D Problem Çözme ekibinin yapısı

  • Şampiyonun görevleri

  • Ekip liderinin görevleri

  • Ekip üyelerinin görevleri

  •  

 3. 8D Problem Çözme Süreci - 8 adım yaklaşımı 

  • Problem Çözme teknikleri

  • PUKÖ döngüsünü temel alan 8D Problem Çözme yaklaşımı 

  • 8D Problem Çözme süreci

  • Ford Motor'un uyguladığı 8D Problem Çözme rapor şablonu

  • D0: Plan

  • D1: Ekibin oluşturulması

  • D2: Problemin Tanımlanması

  • D3: Geçici sınırlandırma aksiyonunun gerçekleştirilmesi

  • D4: Kök nedeninin belirlenmesi ve geçerli kılınması

  • D5: Kalıcı düzeltici faaliyetlerin seçilmesi ve geçerli kılınması 

  • D6: Kalıcı düzeltici faaliyetlerin uygulanması ve etkinliğinin doğrulanması

  • D7: Problemin tekrar ortaya çıkmasının engellenmesi

  • D8: Ekibin katkılarının taktir edilmesi

  •  

 4. Eğitimde kullanılacak "Problem Çözme Araçları"

  • Akış diyagramları

  • Gantt şeması 

  • Beyin fırtınası tekniği 

  • Kontrol çizelgeleri

  • Uygulama çizelgeleri

  • Pareto analizleri

  • Neden-Etki diyagramları

  • 5 Neden analizi tekniği

  • Histogramlar

  • Serpilme grafiği 

 

 

KATILIMCI PROFİLİ:

 

 • Üretici, parekendeci ve gıda servis firmalarının personelleri - üretim, teknik ve kalite 

 • Danışmanlar

 

 

EĞİTİMDE TEMEL ALINACAK REFERANSLAR

 

 • Ford Motor 8D Problem Çözme Süreci dokümanları 

 • atila tunaboylu Food and Packaging Institute tarafından hazırlanmış eğitim notları

 

 

EĞİTİMİN SÜRESİ: 2 Gün

 

KATILIMCI SAYISI: Minimum 4, maksimum 12 Kişi

 

 

Fiyata Dahil Olan Hizmetler:

 

Eğitim malzeme ve dökümanları 

Öğle yemekleri ve aralarda ikramlar

Eğitim Katılım Sertifikası

 

Kayıt ve ayrıntılı bilgi için iletişim:

 

atila.tunaboylu@atilatunaboylu.com

+90 5332057245

 

 

 

 

 

 

bottom of page