top of page

HACCP - Tehlike Analizi Kritik Kontrol Noktaları

İleri Düzey Uygulamalı Eğitim

EĞİTİMİN AMACI : 

 • Gıda güvenliği ve HACCP Sisteminin derinlemesine anlaşımasının sağlanması

 • Gıda endüstrilerinde personel hijyeni gerekliliklerinin tüm boyutlarıile incelenmesi 

 • Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik tehlikelerin anlaşılması ve bu tehlikelerin halk sağlığı ve gıda işi üzerine etkilerinin tartışılması 

 • Gıda işlemede Ön gereksinim programlarının önemi 

 • Gıda güvenliği gereklilikleri ile ilgili orta düzeyde bilgi sağlanması

 

 

KATILIMCI PROFİLİ:

 • Gıda ve Ambalaj sektöründe çalışan üretim, kalite ve lojistik yöneticileri ve mühendisleri

 • BRC, IFS gibi standartlarda denetçi olarak çalışmayı amaçlayan denetçi adayları (bu standartlar için denetçi kalifikasyonunda HACCP Eğitim Belgesi aranan sertifikalardan bir tanesidir)

Eğitime Katılımın Faydaları
Katılımcılar, bu eğitimin sonunda Codex HACCP Prensiplerini temel alan bir gıda güvenliği yönetim sisteminin tasarlanması, uygulanması ve geçerli kılınması için gerekli yetkinlikler, bilgi ve beceriler elde edeceklerdir.  Eğitimde interaktif vaka çalışmaları ve grup egzersizleri ile konuların derinlemesine anlaşılması sağlanacaktır. 

 

 

Eğitimin İçeriği 

 • Ön gereksinim Programları ve bu programlar ile ilgili vaka çalışmaları 

 • Etkin bir HACCP Sisteminin Planlanması 

 • HACCP Ekibinin ve HACCP Liderinin yetkinliklerine ait gereklilikler

 • HACCP Prensiplerinin uygulanması – HACCP Prensiplerinin uygulanmasında, seçilen bir gıda ürününe ait HACCP Sisteminin kurulması ile ilgili vaka analizleri yapılacaktır. 

 • HACCP Sisteminin Geçerli kılınması ve gözden geçirilmesi

 • HACCP Sisteminin etkin olarak uygulanması için yönetimsel yaklaşımları. 

Eğitimin Çıktıları

Eğitimin sonunda, verilen senaryolara uygun olarak, katılımcılar aşağıdaki kazanımları elde edecektir;

 • HACCP sisteminin geçmişşini ve mevzuat ile ilişkisini anlayabilecek 

 • Gıda güvenliği yönetim sistemi içerisinde belirlenen Ön Gereksinim Programlarının önemini açıklayabilecek 

 • Codex HACCP Terminolojisini ve neden önemli olduğunu doğru bir şekilde öğrenebilecek 

 • Hazırlık aşamaları dahil Codex HACCP Prensiplerinin hepsini uygulayabilecek 

 • Gıda endüstrisinde belirli bir sektör için HACCP’in geliştirilmesi ve uygulanmasını planlayabilecek 

 • Doğrulama, Geçerli Kılma ve Gözden Geçirme işlemlerinin farklı işlevlerini mukayese edebilecek ve verilen bir senaryoya göre nasıl uygulayabileceğini anlayacak ve 

 • HACCP Ekibinin geliştirilmesini planlayabilecektir.

 

EĞİTİMDE TEMEL ALINACAK REFERANSLAR

 • GENERAL PRINCIPLES OF FOOD HYGIENE CAC/RCP 1-1969 Rev. 3 (1997)

 • HACCP - A Practical Guide (Campden BRI) 

 

EĞİTİMİN SÜRESİ: 2 Gün

 

 

Fiyata Dahil Olan Hizmetler:

 

Eğitim malzeme ve dökümanları 

Öğle yemekleri ve aralarda ikramlar

Eğitim Katılım Sertifikası


 

Kayıt ve ayrıntılı bilgi için iletişim:

 

atila.tunaboylu@atilatunaboylu.com

+90 5332057245

 

 

 

 

 

 

bottom of page