top of page

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ

TEMEL BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI : 

 • ISO 14001 standardı, bir kuruluşun, yükümlü olduğu yasal ve diğer şartları dikkate alan politika ve amaçları geliştirmesine ve uygulamasına imkân veren bir çevre yönetim sistemi için gerekli şartları ve kuruluşun kontrol altında tutabildiği ve etkileyebildiği önemli çevre boyutları ile ilgili şartları kapsar.

 • Çevre özelliklerinin ve doğal yapının korunabilmesi için oluşturulan yönetim sistemidir. Çevre ile ilgili fırsatların ve risklerin verimli bir biçimde yönetilmesine zemin oluşturur ve sanayi kuruluşlarının çevreye verdikleri zararı da mümkün olan en az seviyeye indirerek, enerji ve hammadde tüketimini azaltmayı amaçlamaktadır.

 • ISO 14001 standardı, gerçekleştirilen geniş kapsamlı değişiklikler sonunda Eylül 2015 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu revizyonda, performans ve risk odaklı bir yaklaşımla birlikte yaşam döngüsü gibi yeni kavramlar ön plana çıkıyor.

 • Bu eğitim katılımcılara sürdürülebilir bir sistemin önemini değerlendirmelerinde yardımcı olacaktır.

 • Eğitimde çevre standartlarının ve belgelendirme konularının esasları yanında, ISO 14001 standardı detaylı olarak ele alınmakta ve uygulamalar ile pekiştirilmektedir.

Eğitimin İçeriği

 • •    Yeni revizyon hedeflerini anlamak
  •    Yüksek Seviye Yapı (YSY) ile ilgili bilgi sahibi olmak
  •    YSY’nın diğer yönetim sistemi standartları ile birlikte nasıl kullanılabileceğini görmek
  •    ISO 14001:2015 değişiklikleri ile ilgili bilgi vermek
  •    ISO 14001:2015 şartlarını tanımak (maddeler)
  •    ISO 14001:2008’den ISO 14001:2015’e nasıl geçiş yapılacağını öğrenmek
  •    Mevcut ÇYS’nizde değişmesi gereken alanları belirlemek 

 

KATILIMCI PROFİLİ:

 

 • Gıda ve Ambalaj sektöründe çalışan üretim, kalite ve lojistik yöneticileri ve mühendisleri

 

 

EĞİTİMDE TEMEL ALINACAK REFERANSLAR

 

 • ISO14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standardı 

 

 

EĞİTİMİN SÜRESİ: 2 Gün

 

 

Fiyata Dahil Olan Hizmetler:

 

Eğitim malzeme ve dökümanları 

Öğle yemekleri ve aralarda ikramlar

Eğitim Katılım Sertifikası

 

Kayıt ve ayrıntılı bilgi için iletişim:

 

figen@tunaboylu.org

+90 532 703 84 44

bottom of page