top of page

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

İÇ DENETÇİ  EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI : 

 • Kuruluş içinde, kalite yönetim sisteminin uygulanışını ve etkinliğini incelemek için iç denetimlerin yapılması gerekmektedir. Bu denetlemelerde işletmelerdeki zayıf ve geliştirilmeye açık alanlar belirlenerek gerekli önlemler alınır. Yönetsel bir araç olan bu denetlemelerin, planlı ve sistematik olarak tüm alanları kapsayacak şekilde gerçekleştirilmesi ve sonuçların değerlendirilmesi gereklidir.

 • Denetimlerin tarafsız, nesnel ve güvenilir olabilmesi için; işletme içindeki her birimin ve sürecin, o birim veya süreç dışından denetçiler tarafından denetlenmesi gerekmektedir. ISO 9001 belgelendirmesinde bu çalışmalar bir zorunluluk olarak yer almaktadır.

 • Bu eğitim katılımcılara iç denetlemelerin nasıl yapılacağını öğretecektir. Katılımcılar ISO 9001 ve ISO 19011 standartlarına göre denetleme tekniklerini öğrenecekler ve denetlemelerin nasıl planlanacağı, gerçekleştirileceği, raporlanacağı ve nasıl düzeltici faaliyet alacakları ile ilgili uygulamalar yapacaklardır.

Eğitimin İçeriği

 • Akreditasyon ve belgelendirme

 • ISO 9001’e genel bakış

 • Denetleme tipleri

 • Denetimlerde görev ve sorumluluklar

 • Denetçi özellikleri

 • Denetim tekniği ve planlama

 • Denetlemenin gerçekleştirilmesi

 • İnsan faktörü

 • Bulgular ve uygunsuzluklar

 • Raporlama, düzeltici faaliyetler ve takip denetimi

 • Sınav

 

Eğitim, alıştırma temeline dayanan, katılımcı odaklı bir yaklaşımla olacaktır. Böyle bir öğrenme şekli tecrübe ve bilgi birikiminizi diğer katılımcılarla paylaşmanıza, size sunulan bilgileri hayata geçirmenize ve kendi iş yerinizde daha iyi şekilde akılda kalmasına ve uygulanmasına yardımcı olacaktır.

Eğitimde konular, gerçeğe uygun uygulama örnekleri ve grup çalışmaları ile tartışılır. Bunlara ek olarak ev ödevleri verilir.

 

KATILIMCI PROFİLİ:

 

 • Kalite güvence sisteminin kuruluşunda ve uygulamasında, kuruluş içi ve yan sanayi denetlemelerinde görevlendirilecek personel. Katılımcıların ISO 9001 standardına hakim olmaları gerekmektedir. Eğitim standart şartlarını bilen katılımcılara göre tasarlanmıştır.

Sınav ve Belgelendirme

 • Eğitim sonunda sınav vardır. %65′ in üzerinde başarı gösteren katılımcılara başarı belgesi, diğerlerine katılım belgesi verilir.

 • Değerlendirmede sınav sonucu ve eğitim süresindeki katılım göz önüne alınır.
   

 

EĞİTİMDE TEMEL ALINACAK REFERANSLAR

 

 • ISO9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı 

 

 

EĞİTİMİN SÜRESİ: 2 Gün

 

 

Fiyata Dahil Olan Hizmetler:

 

Eğitim malzeme ve dökümanları 

Öğle yemekleri ve aralarda ikramlar

Eğitim Katılım Sertifikası

 

Kayıt ve ayrıntılı bilgi için iletişim:

 

figen@tunaboylu.org

+90 532 703 84 44

bottom of page