top of page

Kök Neden Analiz Süreci ve  Metotları  - 1 gün

EĞİTİMİN AMACI: 

 • Kök Neden Analizi ile ilgili temel kavramları anlamak

 • 6 aşamadan oluşan kök neden analiz sürecini anlamak

 • Kök neden analizi süreci ile ilgili kavramları tanımlayabimek 

 • Kök Neden Analizi sürecinde kullanılan problem belirleme metotları konusunda bilgi sahibi olmak.

 • Kök neden analizi sonucunda saptanan asıl nedenin çözüm yolarını belirlemeyi anlamak.

 • Düzeltici faaliyetlerin etkinliğini değerlendirmek ve gözden geçirmek.

 • Basit vaka çalışmaları vasıtasıyla etkin bir Kök Neden Analiz sürecini uygulayabilecek bilgi düzeyine ulaşmak

 

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ: 

 

 

 • Kök Neden Analizlerinin tanımı ve kapsamı

 • Kök Neden Analiz sürecinin 6 Aşaması 

 • Aşama 1 – Problemi Tanımla - Kullanılacak Metotlar: 

  • Problem Belirleme ve Ekip oluşturma Formu (Grup Çalışması)

  • Gantt çizelgesi

  • Beyin Fırtınası (Grup Çalışması)

 • Aşama 2 – Nedenlerin saptanmas - Kullanılacak Metotlar: 

  • Beyin fırtınası

  • Balık kılçığı diyagramı (Grup Çalışması)

 • Aşama 3 – Kök Nedenlerin Saptanması - Kullanılacak Metotlar:

  • Neden ve olay ağacı analizi

  • 5 Neden Analizi (Grup Çalışması)

  • Hata ağacı analizi

  • Pareto analizi (Grup Çalışması)

  • Serpilme grafiği

  • Histogram

  • Problem yoğunluk diyagramı

 • Aşama 4 – Çözümlerin saptanması - Kullanılacak Metotlar:

  • Mülakatlar

  • Anket

  • Beyin fırtınası

  • Benchmarking

  • Neden Olmasın tekniği prensipleri (Grup Çalışması)

 • Aşama 5 – Aksiyonların Gerçekleştirilmesi - Kullanılacak Metotlar: 

  • Etki – Çaba Matrisi

  • Kuvvet - Alan Analizi

 • Aşama 6 – Ölçüm ve Değerlendirme - Kullanılacak Metotlar:  

  • Pilot Çalışma ve Önemi 

 

 

KATILIMCI PROFİLİ:

 

 • Üretici, parekendeci ve gıda servis firmalarının personelleri - üretim, teknik ve kalite 

 • Danışmanlar

 • BRC Gıda Denetçileri 

   

   

EĞİTİMDE TEMEL ALINACAK REFERANSLAR

 

 • BRC Gıda Güvenliği için Küresel Standart - versiyon 7

 • atila tunaboylu Food and Packaging Institute tarafından hazırlanmış eğitim notları

 • BRC Gıda için hazırlanmış olan Zaafiyet Analizini Anlamak isimli rehber

 

 

EĞİTİMİN SÜRESİ: 1 Gün

 

 

Fiyata Dahil Olan Hizmetler:

 

Eğitim malzeme ve dökümanları 

Öğle yemekleri ve aralarda ikramlar

Eğitim Katılım Sertifikası

 

Kayıt ve ayrıntılı bilgi için iletişim:

 

atila.tunaboylu@atilatunaboylu.com

+90 5332057245

 

 

 

 

 

 

bottom of page